Page Metadata
Nasdaq Academy

Nasdaq APV1 e-kurssi

Opiskele Sijoituspalvelututkintoon näppärästi netissä


Nasdaq APV1 e-kurssi on Suomen ensimmäinen täysin verkossa suoritettava sijoituspalvelututkintoon valmentava kurssi. Jo vuodesta 2008 se on auttanut opiskelijoita Suomen suurimmista sijoitusneuvontaa tarjoavista yrityksistä valmentautumaan APV1-tenttiin. Tulokset ovat erittäin rohkaisevia. Viimeisimmän käyttäjäkyselyn perusteella, noin 70 % e-kurssin suorittajista läpäisi APV1 – tentin ensimmäisellä yrityksellä. 

Nasdaq APV1 e-kurssi on mainio opiskelumuoto kaikille finanssialalla toimiville. E-kurssi sopii erityisesti niille, joilla ei ole aikaa tai halua osallistua seminaaripohjaisiin koulutuksiin suurimmissa kaupungeissa. 

Millainen e-kurssi on? 

Tutkinnon järjestäjän osoittamien materiaalien pohjalta laadittu verkkomateriaali kattaa koko tutkinnon sisällön. Nasdaqin tarjoama e-kurssi noudattaa Finanssialan Keskusliiton antamaa ohjeistusta. Kurssi koostuu seuraavista aihealueista: 

  • Kansantalous ja rahoitusmarkkinat 
  • Yritystalous 
  • Sijoitustuotteet ja sijoittaminen 
  • Sijoituspalvelujen tarjontaa koskeva sääntely ja yksityisoikeuden perusteet 
  • Sijoittajan verotus sekä perhe- ja perintöoikeuden perusteet

Nasdaq APV1 e-kurssi koostuu teoriatiedon lisäksi tehtävistä. Koko sijoituspalvelututkintoon valmentava materiaali on sähköisessä muodossa Nasdaqin oppimisympäristössä. Materiaali on kokonaisuudessaan opiskelijan vapaassa käytössä, eli opiskelija voi edetä haluamassaan järjestyksessä ja haluamallaan tahdilla. 

Joustavaa opiskelua 

Nasdaq APV1 e-kurssi on tiivis, johdonmukainen ja käyttäjäystävällinen, täysin internetissä toteutettava opiskelumuoto. Sen sijaan että aika kuluu opintovaatimusten mukaisiin lukuisten kalliiden kirjojen etsimiseen ja lukemiseen, on Nasdaq paketoinut tentin kannalta kaikkein olennaisimman tiedon 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivänä viikossa käytössä olevaan e-kurssiin. E-kurssilla voi opiskella itselleen sopivaan tahtiin ja aikaan. Kiireisempi voi suorittaa koko kurssin muutamassa viikossa, mikäli perustiedot ovat hyvät. 

Jatkuvaa kehittämistä 

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän, Finanssialan Keskusliiton, kanssa takaa e-kurssin sisällön ajankohtaisuuden. E-kurssin materiaalia ja tehtäviä päivitetään vähintään kerran vuodessa. Edellisen kerran e-kurssin materiaali päivitettiin heinäkuussa 2018. Nasdaq päivittää e-kurssin vuosittain tutkintovaatimusten muuttuessa. Lisäksi e-kurssia kehitetään asiakaspalautteen pohjalta.

APV1-tutkinnon suorittaminen on Finanssivalvonnan suositus 

Finanssivalvonnan tutkintovaatimuksen mukaisesti kaikilla sijoitustuotteita myyvillä suositellaan olevan sijoituspalvelututkinto suoritettuna. Muualla Euroopassa auktorisoiva tutkinto on ollut pakollinen jo jonkin aikaa.

Aloita jo tänään!

Nasdaq ei ota vastaan ilmoittautumisia APV1 e-kurssille 28.2.2019 jälkeen. Kurssi on vielä rekisteröityneiden käyttäjien osalta käytössä määrätyn ajan 31.5.2019 asti.

Lisätietoja e-kurssista voi kysyä sähköpostitse koulutus@nasdaq.com tai soittamalla Nasdaqin vaihteeseen (09) 6166 71.

Scroll up