Page Metadata

Uniting the Nordic capital markets

Nasdaq og Oslo Børs VPS: Forener de nordiske kapitalmarkedene for å skape vekst

Den 30. januar 2019 kunngjorde Nasdaq AB sitt offentlige tilbud om å erverve samtlige utstedte aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA.

Kombinasjonen av Nasdaq og Oslo Børs VPS vil være optimal for børsen, aksjonærene, næringslivet og øvrige interessenter i Norden. Gjennom å forene de danske, finske, svenske og norske kapitalmarkedene kan vi utløse synergier samtidig som vi beholder det lokale fokuset. Videre tilrettelegger vi for å skape og utnytte innovativ teknologi på tvers av regionen. Det er ingen overraskelse at Oslo Børs VPS’ ledelse, tillitsvalgte og styre, sammen med nøkkelaksjonærer som representerer den norske kapitalinfrastrukturen, støtter tilbudet og verdiforslaget til Nasdaq. Støtten er uendret selv etter Euronext sitt konkurrerende bud. 

Relatert informasjon 

På denne siden har vi samlet informasjon om de langsiktige fordelene vi tilbyr børsen og det finansielle økosystemet i Norge. Informasjonen oppdateres fortløpende.

Nasdaq and Oslo Børs VPS: Uniting the Nordic Markets for Continued Growth

On January 30, 2019 Nasdaq AB announced its public offer to acquire all of the issued shares of Oslo Børs VPS Holding ASA.

The combination of Nasdaq and Oslo Børs VPS would achieve an optimal outcome for the exchange, its shareholders and other stakeholders throughout the Nordic region. This would be achieved by uniting the Danish, Finnish, Swedish and Norwegian capital markets, expanding operational efficiencies, ensuring a continued local focus and promoting technological innovations in the region. It is no surprise that Oslo Børs VPS’ management, Employee Council, and Board of Directors—along with key shareholders—support Nasdaq’s bid as compared to Euronext’s hostile bid to acquire the exchange which Euronext initially proposed over the holiday season. 

Related information 

Below you can find all documentation related to our bid on Oslo Børs VPS. This is a growing library of materials to help inform the most beneficial bid for Oslo Børs VPS, which must be determined by assessing the long-term benefits offered to the exchange and Norway’s entire financial ecosystem.

Media Contacts

For further information, please contact:

Nasdaq: 

David Augustsson
+46 73 449 6135
david.augustsson@nasdaq.com

Rewrite Tomorrow

Take a closer look at Nasdaq

Experience how Nasdaq is Rewriting Tomorrow

Nasdaq is the backbone of many of the world's markets. Our proven technologies enable clients to plan, optimize, and execute their business vision with confidence — and with an eye to the future. Click to see how we are rewriting tomorrow.

Scroll up